Szkolenie KSOW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

ksowSzanowni Państwo, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty doradztwa rolniczego, organizacje pozarządowe, fundacje, przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, rolnicy i inne podmioty działające na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy na szkolenie z zakresu pozyskiwania środków finansowych na organizację szkoleń, wyjazdów zagranicznych, targów, konferencji, badania, konkursów, wystaw i innych form aktywności w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, które odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia oraz 31 sierpnia - 2 września w Zakopanem.

Celem szkolenia będzie przekazanie jego uczestnikom wiedzy z zakresu przepisów odnośnie zasad wypełniania wniosków składanych do Jednostki Centralnej oraz Regionalnych KSOW oraz SIR, ich realizacji i rozliczenia. Wykładowcami będą osoby od lat realizujące oraz oceniające projekty w ramach KSOW. Szkolenie to nie będzie przedstawiało tylko suchej interpretacji przepisów, czy omówienia instrukcji wypełniania wniosku. Przede wszystkim będzie zawierało praktyczne porady, przykłady odpowiednich zapisów, oczywiście ustalone w kontekście zdobycia największej liczby punktów zgodnie z kryterium oceny, a co za tym idzie realizacji wniosku. Szkolenie to będzie miało charakter praktycznego podejście do tematyki, omówi wybrane zagadnienia w sposób jasny i przejrzysty, będzie używało „języka” ogólnie dostępnego, jasnego, a nie urzędniczego. Warto również wspomnieć, iż środki KSOW pokrywają w 100 procentach realizowane przedsięwzięcie. 

Szkolenie przewidziane jest szczególnie dla partnerów KSOW, m.in. organizacji pozarządowych chcących realizować szkolenia, konferencje, wyjazdy studyjne, badania; jednostek samorządu terytorialnego przygotowujące realizację szkoleń, targów, wystaw, festynów czy wyjazdów studyjnych dla lokalnej społeczności; jednostek naukowych zajmujących się badaniami, konferencjami czy wyjazdami studyjnymi; przedsiębiorców chcących uczestniczyć w targach, wyjazdach biznesowych czy promować swój interes oraz dla izb rolniczych, fundacji, rolników, związków zawodowych i innych.  

W przypadku zainteresowania Państwa powyższym szkoleniem proszę o maila zwrotnego w celu przesłania szczegółowych informacji.

Z poważaniem,

Łukasz Jawny - 503 879 401

Piotr Rachwał - 530-952-481