Kryterium - zrównoważenie rozwoju obszaru LSR

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2W Raporcie z monitoringu i ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023, funkcjonowania Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania i sytuacji społeczno-gospodarczej za okres 2016-2017 Część I. Realizacja LSR OW KE na lata 2016-2023 na str. 17-19 znajdują się tabele dotyczące zrównoważenia rozwoju obszaru LSR i wskazanie liczby punktów w kryterium 5a projektów indywidualnych i projektów grantowych.

S.Pańczuk