RODO i wnioski aplikacyjne PROW 2014-2020

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2W związku z ogłoszonym naborem wniosków (poddziałanie 19.2 PROW 2014-2020) i realizacją projektów współpracy (poddziałanie 19.3 PROW) oraz kosztami bieżącymi i aktywizacją (poddziałanie 19.4 PROW) zamieszczam klauzule informacyjne i klauzule zgody ochrony danych osobowych (RODO) stosowane w Stowarzyszeniu Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.

1. W naborach wniosków aplikacyjnych (działanie 19.2 PROW 2014-2020) z 1/2016, 2/2016G, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017, 7/2017, 8/2017, 9/2017, 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018 stosujemy następujące formularze:

1) do wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) i wniosków o płatność (WoP) - klauzule informacyjne i klauzule zgody zamieszczone pod linkiem:

2) do list obecności - klauzule informacyjne, zamieszczone pod linkiem:

3) do wkładu własnego - klauzule informacyjne,zamieszczone pod linkiem:

2. Do projektów współpracy (działanie 19.3 PROW 2014-2020) w Projekcie współpracy Symbioza Małych Atrakcji Kulinarnych - SMAK i Markowym Produkcie Turystycznym - MPT - stosujemy następujące formularze:

1) do wniosków o przyznanie pomocy (WoPP) i wniosków o płatność (WoP) - klauzule informacyjne i klauzule zgody zamieszczone pod linkiem:

2) do list obecności - klauzule informacyjne, zamieszczone pod linkiem:

3. Do projektu koszty bieżące i aktywizacja stosujemy do wniosku o płatność (WoP) - klauzule informacyjne i klauzule zgody, zamieszczone pod linkiem:

W naborach wniosków 10/2018, 11/2018, 12/2018, 13/2018  przeprowadzanym w dniach 22.05.2018-05.07.2018 stosujemy klauzule informacyjne i klauzule zgody do działania 19.2. WoPP i klauzule wkładu własnego (jeśli dotyczy) i wpisujemy w poz. "inne załączniki".

S.Pańczuk