Zatwierdzony termin naboru wniosków PROW

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

prowMamy zatwierdzony termin naboru wniosków w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego 2016-2023:

22 CZERWCA 2018 roku - 5 LIPCA 2018 roku

Zakresy i budżety:

1) podejmowanie działalności gospodarczej: 978.778 zł dotacji (możliwe dofinansowanie 10 operacji)

2) rozwijanie działalności gospodarczej - 833.200 zł dotacji w formie refundacji (możliwe dofinansowanie 3-4 operacji)

3) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - 630.196 zł dotacji w formie refundacji (możliwe dofinansowanie 3-4 operacji)

4) zadania w Projekcie grantowym o temacie: Rekreacja wodna - 280.000 zł - zakres: infrastruktura niekomercyjna turystyczna, rekreacyjna, kulturalna (możliwe dofinansowanie 8 zadań)

Ogłoszenie naborów z kompletami dokumentacji nastąpi najpóźniej 8 czerwca 2018 roku.

S.Pańczuk