Zakończone spotkania informacyjne w gminach

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

PROW 2014 2020 logo kolor 2W dniach 7 - 22 maja 2018 roku prowadzone były spotkania informacyjne w członkowskich gminach LGD Kanału Elbląskiego nt. finansowania rozwoju przedsiębiorczości za pośrednictwem:

1) Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego (LSR OW KE) - dotacje na tworzenie i rozwój firm oraz infrastruktury niekomercyjnej.

2) Dotacji i pożyczek z RPO Warmia Maury za pośrednictwem Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.

3) Wsparcia ekonomi społecznej przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania  Inicjatyw Pozarządowych. 

W trakcie 12 spotkań przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące jakości życia w gminach i związane z LSR OW KE. Na 165 uczestników 12 spotkań  ankietę wypełniły 83 osoby. Poniżej zamieszczam "Raport z badania ankietowego" i prezentacje ze spotkń i warsztatów.