VIII tom Kroniki KE LGD

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

Kronika tom VIIIPod poniższym linkiem prezentujemy VIII tom Kroniki o Lokalnej Grupie Działania i Lokalnej Strategii Rozwoju Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023. Kronika jest dostępna na tej stronie w zakładce publikacje.

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/publikacje/book/89-kronika-lgd-ke-2018-tom-viii/1-publikacje.html

Kronika jest podziękowaniem członkom, lokalnym liderom, wnioskodawcom, wykonawcom zadań, pracownikom biura Kanał Elbląski LGD – za zaangażowanie i wytrwałość w podejmowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Pierwsza część VIII Tomu Kroniki zawiera charakterystykę Kanał Elbląski LGD. Wskazuje najważniejsze daty z 11-letniej działalności LGD, cele statutowe, misję, wizję. Wylicza siedem cech metody LAEDER w oparciu, o które działa nasza LGD. Prezentujemy strukturę organizacyjną Lokalnej Grupy Działania, jej organów, Rady i biura KE LGD. Pokazujemy członków, pracowników, wolontariuszy i wykonawców zadań w 2016 roku.

Druga część VIII Tomu Kroniki wyróżnia niektóre elementy potencjału obszaru: kulturowego, przyrodniczego, gospodarczego i społecznego.

Trzecia część VIII Tomu Kroniki zawiera charakterystykę i aktywność członków i partnerów Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w ujęciu gmin. Pokazuje partnerów i koordynatorów zadań.

Czwarta część VIII Tomu Kroniki przedstawia charakterystykę Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego na lata 2016-2023 i wyniki pierwszych naborów wniosków.

Piąta część VIII Tomu Kroniki opisuje wykonane zadania w ramach kosztów bieżących i aktywizacji, w tym Planu komunikacji z lokalną społecznością.

Szósta część VIII Tomu Kroniki kończy przegląd zdarzeń 2016 roku w Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania.

Mamy nadzieję, że podejmowane działania w Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania przynoszą wymierne efekty. Dokumentowanie tych działań w telegraficznym skrócie stanowi podziękowanie za zaangażowanie i pracę na rzecz lokalnych społeczności. Wierzymy, że lektura VIII Tomu Kroniki będzie inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań.

S.Pańczuk