Umowa PO FIO WML 2 - szlifuj formę

Stanisława Pańczuk | . Opublikowano w Aktualności

2015 logo FIO v130 czerwca 2017 roku zakończono  podpisywanie umów na realizację mikroprojektów w ramach mikrodotacji PO FIO Warmia Mazury Loklanie 2. Łącznie zostało zawartych13 umów na wartość 83.544,99 zł, wtym wartosc dotacji wynosi 51.880 zł. Ostatnią umowę zawrato ze Stowarzyszeniem IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie, Gmina Elbląg i Grupę Nieformalną SYMPATYCY REKREACJI. Realizowany mikroprojekt  to "SZLIFUJ FORMĘ". Jego celem jest wyposażenie działki w przyrządy służące do rekreacji jako materialnego dobra wspólnego Władysławowa oraz udzielenie instruktażu dla osób z nich korzystających jako dobra niematerialnego.

Wartość projektu "Szlifuj formę" - wynosi 8.155 zł a kwota dotacji - 4.000 zł. Realizatorem jest grupa nieformalna "SYMPATYCY REKREACJI" a wnioskodawcą jest Stowarzyszenie IWA INTEGRACJA-WSPÓŁPRACA-AKTYWNOŚĆ we Władysławowie.

DSC04683DSC04683DSC04683